Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy voor Bezoekers

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website van Smart.Fish bvba bezoekt.

1. Beheer

De contactgegevens van Smart.Fish bvba zijn te vinden op de contactpagina . SmartFish en Smart.Fish zijn geregistreerde handelsnamen.

2. Gegevens van bezoekers

2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Smart.Fish worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b. Smart.Fish zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Smart.Fish kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Smart.Fish denkt dat het kan bijdragen tot het zakelijk succes van de bezoeker.

3. Cookies

3a. Smart.Fish maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Smart.Fish de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meeste browsers geboden.

3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Smart.Fish. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in de eerste paragraaf van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

Smart.Fish is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Privacy Policy voor Klanten

De verwerking van persoongegevens in artikel 16 van de algemene verkoopsvoorwaarden en De Privacy Policy voor Klanten zijn een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en gelden voor iedereen die een bestelling plaatst bij Smart.Fish.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Smart.Fish kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a. Het verwerken van de bestelling.

1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Smart.Fish denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Smart.Fish zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is een uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Smart.Fish verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Smart.Fish kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Smart.Fish voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.